Unga skärgårdsbor

Vi anser att ett liv i skärgården ska vara möjligt för alla åldrar. Därför är det viktigt att skärgården erbjuder en uppväxtmiljö där barnfamiljer kan känna sig trygga med att det går att få ihop vardagslivet på ett bra sätt. Barnomsorg, sjukvård, skola och skolskjutsar ska fungera och tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter är minst lika viktigt i skärgårdsmiljön som på andra håll. Speciella lösningar kan ibland behövas. Fritidsgården i Köpmanholm drivs nu med hjälp av ideella krafter från skolans föräldraförening och andra frivilliga, kyrkan bedriver barnverksamhet och idrottsföreningarna gör en stor insats.

Inom Skärgårdarnas Riksförbund finns det en ungdomsavdelning. Hemsidan hittar ni här.