Verksamhetsplan för Blidö-Frötuna Skärgårdsförening 2020-21

                                                         

SAKPOLITISKA FRÅGOR

Infrastruktur

 

 • Fiber

Bevaka fiberutbyggnaden inom vårt område samt trycka på om kommunens aktiva engagemang.

 • Bryggor

Fortsätta driva frågor kring de bryggor som är viktiga för de fastboende.

 • Trafik

Bevaka och framföra de fastboendes behov vad gäller båt/ buss och färjeförbindelser. Vi ska speciellt trycka på vikten av samordning av trafiken.

Sophantering

 • Bevaka och driva frågor gällande sophanteringen, speciellt för öarna utan färja. Bo Gesslein representerar föreningen i en grupp där kommunen och entreprenören finns med i syfte att lösa dessa frågor.

 

Övrigt

 • Ledande politiker ska informeras om föreningen och våra frågor. Detta sker dels genom Skärgårdsrådet, men även genom kontakter med enskilda politiker.
 • Bevaka kommunens arbete i nämnder och styrelser med frågor som kan påverka medlemmarnas möjligheter att bo i skärgården.
 • Delta i Landsbygdsforums årliga möte.

 

MEDLEMSAKTIVITER

Möten och utflykter

 

    I bästa fall och med hänsyn till utvecklingen av covid 19 hoppas vi att kunna anordna en utflykt till våren samt ett möte med intressant innehåll till hösten.

 

Information till medlemmar och intressenter

 • Tidningen 3 nr /år
 • Facebookgruppen: föreningens diskussionsforum vad gäller sociala media.
 • Hemsidan Uppdaterad information från föreningen om vad som är på gång.
 • Tryckt informationsmaterial: föreningens broschyr ska spridas och uppdateras vid behov.

 

SAMVERKAN

Föreningen ska fortsatt samverka och söka samarbeta med andra organisationer i gemensamma frågor. Särskilt viktiga organisationer är:

Skärgårdarnas Riksförbund (SRF)

Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO).

Trafikantföreningen.

Skärgårdsrådet (Norrtälje Kommun)

 

För Verksamsplan i Pdf klicka här