NORRTÄLJE KOMMUNS SKÄRGÅRDSRÅD

 

 

Norrtälje kommuns skärgårdsråd har funnits sedan år 2000. Rådet träffas varje kvartal för att avhandla aktuella, lokala skärgårdsfrågor. Rådet leds av kommunstyrelsens ordförande, de olika politiska partierna finns representerade och tjänstemän från kommunens ledningskontor finns på plats. Vid behov bjuds representanter från annat håll in. Det kan vara  personer från t ex Waxholmsbolaget, Räddningstjänten, skolkontoret, vägverket o s v. Skärgårdsborna representeras dels av sina skärgårdsföreningar dels av representanter för alla öar med fler än 10 fastboende. 

 

För att hitta de senaste minnesanteckningarna från Skärgårdsrådet. Klicka här för länk

Ledamöter Skärgårdsrådet Länk

 

Norrtäljekommuns Översiktsplan 2050 Länk

 

Framtidens Sjötrafik Länk

Remissutgåva Sjötrafikutredning del 1 Länk

 

Förstudie avfall Norrtälje 200511 Länk

Svaren på Länstyrelsens avfallsenkät Länk

 

 

 

Här finns Bryggplan för Norrtälje kommun. Länk

 

Handlingsplan Landsbyggds- och Skärgårdsutveckling 2030 Länk

 

 

Regionala Skärgårdsrådet

Norrtäljekommuns representanter

Ordinarierepresentant Anders Olander 

Ersättare Olle Jansson

Tjänstemannarepresentant Torkel Andersson 

Exekutivkommitte´n och Regionala Skärgårdsrådet via SIKOs hemsida

Dokument, Länkar, Rapporter, Remissvar och Yttranden  Länk

 

Landsbygdsrådet Norrtälje Länk