STYRELSEN 2021

 

 

 

 

ORDFÖRANDE

Barbro Nordstedt

Furusund

 

VICE ORDFÖRANDE

Lena Hammarbäck

Blidö

 

SEKRETERARE

Tove Svensson

Yxlan

  

KASSÖR

Bo Gesslein

Löparö

 

Ledamöter

Malin Lenke

Lilla Gräskö

 

Lasse Gustafsson

Tjockö

 

Anna Vogel

Yxlan 

 

Adjungerad ledamot

Redaktör medlemsbladet

Renee Eklind

 

Suppleant

Lars Berglund

Eknö 

 

Sammankallande Valberedning

Lennart Eriksson