VI VILL ATT VÅR SKÄRGÅRD OCH KUST SKA VARA ETT BRA STÄLLE ATT LEVA, BO, ARBETA OCH TRIVAS PÅ- ÅRET RUNT!

 

FÖRENINGENS GEOGRAFISKA OMRÅDE OMFATTAR BLIDÖ, RÅDMANSÖ OCH FRÖTUNA FÖRSAMLINGARS SKÄRGÅRDSOMRÅDEN, NORRTÄLJE KOMMUN, STOCKHOLMS NORRA SKÄRGÅRD.

 


  

 

BLIDÖ-FRÖTUNA SKÄRGÅRDSFÖRENING ÄR EN LOKAL SKÄRGÅRDSFÖRENING SOM ARBETAR MED FRÅGOR SOM RÖR MÖJLIGHETERNA ATT BO OCH VERKA I VÅR SKÄRGÅRD, T EX:

 • TRAFIK TILL LANDS OCH TILL SJÖSS - 

  BRA KOMMUNIKATIONER HÖR TILL DET ALLRA VIKTIGASTE FÖR EN FUNGERANDE SKÄRGÅRD! BRA VÄGSTANDARD, GOD TURTÄTHET FÖRBUSSAR, FÄRJOR OCH BÅTAR O S V. ÄVEN PASSNINGEN MELLAN OLIKA TRAFIKSLAG ÄR VIKTIG. DET MÅSTE T EX FUNGERA ATT BYTA MELLANBÅT/BIL/BUSS I VÅRA REPLIPUNKTER!


 BOENDEFRÅGOR - 

SKATTER, HYRESBOSTÄDER, BOPLIKT, PLANBESTÄMMELSER, BYGGLOVSHANTERING, VATTENFÖRSÖRJNING, AVLOPPSFRÅGOR T EX. TROTS FASTIGHETSSKATTENS AVSKAFFANDE FINNS FORTSATT MÅNGA FRÅGOR KRING BOENDET I SKÄRGÅRDEN SOM ENGAGERAR. DEN STORDSTADSNÄRA SKÄRGÅRDEN ÄR ATTRAKTIV FÖR MÅNGA OCH PRISERNA PÅ FASTIGHETER OFTA MYCKET HÖGA. DET BEHÖVS FLER OCH BILLIGARE BOENDEFORMER, BLAND ANNAT FÖR ATT VI SKA KUNNA BEHÅLLA VÅRA UNGA OCH SOM EN MÖJLIGHET FÖR DE SOM VILL FLYTTA HIT!


 

  

• SKOL OCH UNGDOMSFRÅGOR - 

SKÄRGÅRDENS BARN OCH UNGDOMMAR ÄR DE SOM SKA DRIVA FÖRETAG OCH ARBETA I MORGONDAGENS SKÄRGÅRD. DÄRFÖR MÅSTE DE HA SAMMA MÖJLIGHTER TILL UTBILDNING, SKOLSKJUTS OCH MENINGSFULL FRITID SOM BARN PÅ FASTLANDET! 

 

 

 

 


 

  

• BRYGGOR OCH REPLIPUNKTER -

  VI ARBETAR FÖR VÄL FUNGERANDE REPLIPUNKTER. HAMNAR OCH BRYGGOR STÅR DÄRFÖR HÖGT UPP FÖRENINGENS DAGORDNING! VI HAR SAMARBETAT INTENSIVT MED VÅR KOMMUN FÖR ATT FÅ TILL EN AKTUELL BRYGGPLAN. VID HAMNAR OCH BRYGGOR SKA MÅNGA SAMSAS, ÖBOR SOM SKA ILAND, FRITIDSBOENDE SOM SKA TILL SINA STUGOR, GODS SKA LASTAS OCH LOSSAS OCH TURISTER SOM SKA UT OCH NJUTA AV VÅR SKÄRGÅRD.  REPLIPUNKTERNA ÄR VIKTIGA NAV I SKÄRGÅRDEN SOM MÅSTE FUNGERA. BÅDE FÖR BESÖKARE OCH BOENDE!

 

 

 

 

 

 


  

• JAKT OCH FISKEFRÅGOR -

 VI ENGAERAR OSS I JAKT OCH FISKEFRÅGOR. ÖKANDE STAMMAR AV SÄLOCH SKARV, DET KOMMERSIELLA UTNYTTJANDET AV DET FRIA HANDREDSKAPSKAPSFISKET... FISKE OCH JAKT ÄR TRADITIONELLA SKÄRGÅRSFRÅGOR SOM ÄNNU HAR STOR AKTUALLITET FÖR MÅNGA AV OSS SOM BOR I SKÄRGÅRDEN.

  

 

 

• KULTUR, MILJÖ OCH DEBATT - OCH INTE MINST, TRIVSEL OCH GEMENSKAP! -

VI TYCKER ATT DET ÄR VIKTIGT ATT BIDRA TILL TRIVSELN I VÅRT OMRÅDE! UNDER SOMMARHALVÅRET HÅLLS MÅNGA ROLIGA OCH SPÄNNANDE EVENEMANG I SKÄRGÅRDEN. DET ÄR BRA. MEN MÄNNISKOR BEHÖVER TRÄFFAS OCH HA DET TREVLIGT ÄVEN UNDER DEN  MÖRKARE ÅRSTIDEN! UNDER ÅRENS LOPP HAR FÖRENINGEN ARRANGERARAT DANSER, VALDEBATTER, GÖKOTTOR, FÖREDRAG, AVECPROVNING, MUSIKUNDERHÅLLNING, HISTOREIEKVÄLLAR OCH TRÄFFAR MED OLIKA TEMAN, OFTA I SAMARBETE MED ANDRA FÖRENINGAR. VÅRA MEDLEMSRESOR TILL ANDRA SKÄRGÅRDAR FÖR UTBYTE MED SYSTERFÖRENINGAR RUNT OM I LANDET HAR VARIT MYCKET UPPSKATTADE.

  

• INFORMATON M.M. -

DET ÄR VIKTIGT ATT MEDLEMMARNA FÅR INFORMATION OCH KAN DELTA I SKÄRGÅRDSBATTEN MEN ÄVEN ATT POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN MED SKÄRGÅRDSANSVAR FÅR TRÄFFA SKÄRGÅRDSBOR SÅ ATT DE FÅR KUNSKAP OM FAKTISKA FÖRHÅLLANDEN. FÖRENINGEN GER I DET SYFTET BLAND ANNAT UT ETT MEDLEMSBLAD OCH ORDNAR GEMENSAMMA TRANSPORT TILL SKÄRGÅRDSBORNAS REGIONALA ORGANISATION SIKOS SEMINARIER, ÅRS-OCH HÖSTMÖTEN SÅ ATT ALLA DE MEDLEMMAR SOM VILL KAN FÖLJA MED. 


• SAMARBETE BÅDE REGIONALT OCH NATIONELLT -

VI SAMARBETAR MED ANDRA SKÄRGÅRDSFÖRENINGAR I  STOCKHOLMS LÄN GENOM SIKO OCH MED SKÄRGÅRDSFÖRENINGAR I HELA LANDET VIA SRF, SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND.